Välkommen till Stensholmens småstugeförening. Denna sida skall verka för att ge information till stugägarna

Information 2023 :

2023-03-02 -  kl.18.00 - Årsmöte (Frölunda kyrkogatan 2)

2023-05-21 - Städdag (Kl 10:00)

Frågor, maila oss i styrelsen

Kom ihåg att betala arrendeavgiften i tid ! Då kan vi behålla den låga avgiften