Arbeten inom området

Städdag 22 Maj 2022

När: SÖNDAGEN den 22 Maj klockan 10:00

Var: Samling vid parkeringen

Ta med: Arbetshandskar, skottkärra, spade och krattor (Märk med era namn)

Att göras :

Plocka skräp vid stranden – samla upp och lägga i släpkärror (Ansvarig: 10 personer )
Röja sly utmed Runstensvägen (Ansvarig: )
Sprida salt vid vägren – (Ansvarig:)

Städdag 20 Oktober 2018

När: LÖRDAGEN den 20 Oktober klockan 10:00

Var: Samling vid parkeringen

Ta med: Container på plats, Arbetshandskar, skottkärra, spade och krattor (Märk med era namn)

Att göras :

Plocka skräp vid stranden – samla upp och lägga i Soppåsar/släpkärror (Ansvarig: 5-10 personer )
Röja sly utmed Runstensvägen (Ansvarig: Håkan )
Lasta Containern med Sly (Ansvarig: Per )
Sprida salt vid vägren – (Ansvarig: Fredrik)

Städdag 21 Maj 2017

När: SÖNDAGEN den 21 Maj klockan 10:00

Var: Samling vid parkeringen

Ta med: Arbetshandskar, skottkärra, spade och krattor (Märk med era namn)

Att göras :

Plocka skräp vid stranden – samla upp och lägga i släpkärror (Ansvarig: 10 personer )
Röja sly utmed Runstensvägen (Ansvarig: )
Sprida grus på vägen – för er med kratta och skottkärra (Ansvarig: )
Sprida grus på vid Runstensvägens vändplan (Ansvarig: )
Sprida salt vid vägren – (Ansvarig:)

Städdag 24 Oktober 2015

När: Lördagen den 24 Oktober klockan 10:00

Var: Samling vid parkeringen vid det gamla latrinskjulet (på Stensholmsvägen)

Ta med: Sly runt er tomt, skottkärra, spade och krattor (Märk med era namn)

Att göras :

Beställa Container (Ansvarig: Fredrik)
Lägga ris/sly i Container (Ansvarig: Andreas)
Rensa sly runt din tomt och dra ned det till parkeringen (Ansvarig: Var och en )
Röja sly utmed Runstensvägen (Ansvarig: Håkan/Andreas)
Rengöra badstegen (Ansvarig: Per)
Sätta på grillen (Ansvarig: Fredrik)

Städdag 30 Maj 2015

När: Lördagen den 30 Maj klockan 10:00

Var: Samling vid parkeringen

Ta med: Arbetshandskar, skottkärra, spade och krattor (Märk med era namn)

Att göras :

Plocka skräp vid stranden – samla upp och lägga i släpkärror (Ansvarig: Per, 10 personer )
Röja sly utmed Runstensvägen (Ansvarig: Andreas)
Sprida grus på vägen – för er med kratta och skottkärra (Ansvarig: Håkan)
Sprida grus på vid Runstensvägens vändplan (Ansvarig: Håkan)
Sprida salt vid vägren – (Ansvarig: Andreas, 3-4 man)
Ta bort växtligheten på latrinskjulet (Ansvarig: Andreas)
Vid mycket folk anslutna, rengöra badstegen (Ansvarig: Per)

Städdag 8e November 2014

När: Lördagen den 8 November klockan 10:00

Var: Samling vid parkeringen

Ta med: Arbetshandskar. (Eventuellt: Skottkärra, spade och krattor)

Att göras :

Röja och rensa ris vid parkeringen (Ansvarig: Irene)
Organisera containern (Ansvarig: Fredrik)
Röja cykel-vägen – (Ansvarig: Håkan) 3-4 man
Röja vid soptunnorna (Ansvarig: Andreas)

Städdag 17 Maj 2014

När: Lördagen den 17 Maj klockan 10:00

Var: Samling vid Runstensvägens vändplan, nere vid båtarna

Ta med: Skottkärra, spade och krattor

Att göras :

Plocka skräp vid stranden – samla upp och lägga i släpkärror (Ansvarig: Irene)
Sprida grus på vägen – för er med kratta och skottkärra (Ansvarig: Håkan)
Sprida salt vid vägren – (Ansvarig: Håkan) 3-4 man
Sprida grus på vid Runstensvägens vändplan (Ansvarig: Håkan)
Röja vid parkeringen – (Ansvarig: Fredrik)
Riset som huggs ner vid tex parkeringen blir hämtat i veckan efter (Ansvarig: Fredrik)
Rengöra badstegen – (Ansvarig: Per)

Annat:

Iréne, Håkan och Per har/hyr kärror
Sopsäckar – (Ansvarig: Håkan)
Grillar och grillkol – (Ansvarig: Håkan)
Korv, bröd, dricka och tillbehör – det behövs mer än 2013, Fredrik kollar mängder (Ansvarig: Evalena)