Avgifter

Dessa avgifter är återkommande årligen.
Till vemAvseendeBeloppBetala senastPlusgiro
Föreningen Smithska UddenFör hyra av BåtplatsVarierar beroende på storlek2019-02-28725954-2
Föreningen Smithska UddenFör att driva föreningen. Sophantering sommartid, underhåll av området samt Vatten & Avlopp400 SEK2019-04-30725954-2
Runstensvägens samfällighetsföreningFör att underhålla vägenBeroende på din andel (Beräknas på avstånd från Runstens vägens början)2019-04-301217442-1
Stensholmens småstugeföreningArrendeavgift till Göteborgs kommun, betalas via föreningen. (Kostnad för halvår)190430 - 7700
191130 - 7100
2019-04-30
2019-11-30
412477-2

* Enligt avtal ökar arrendeavgiften ytterligare om byggrätten ökar.

Se till att betala i tid, det ökar möjligheten att behålla vår låga avgift !