Områdesbestämmelser

I vårt område råder det speciella områdes bestämmelser. Klicka på dokumenteten nedan för mer information

Handling 1480K-II-3864

Områdesbestämmelser Karta 1480K II 3864

Översiktskarta över planomrade 3864