Avfall

Från och med hösten/vintern 2021, kommer vi behålla ett sop-kärl, samt ytterligare ett för matavfall över vintern. Detta är alltså utöver sommarsopor som annars bara gäller från Maj-September.

(Sommar) Avfallshantering mellan 1 maj till 30 september, 3 st 660 liters kärl + 2 stycken kärl för matavfall

Från och med sommaren 2014 skall vi avfallssortera våra sopor, med att lägga biologiskt nedbrytbart avfall (BNA) i en speciell behållare.

Så här gör du med matavfall

Restavfallet lägges i de vanliga behållarna

Glas, kartonger, frigolit, dagstidningar skall lämnas vid Näset kyrkan eller vid Åkeredshallen (ICA) återvinningsstationer