Årsmöte 2019 – 23 Februari

Posted on 2019-02-17

Årsmöte kommer att hållas lördag 23 februari i Näsetkyrkans lokaler. Irene har skickat ut mail om detta