Städdag våren 2020, 17 Maj kl 10:00

Posted on 2020-05-09

Vi kör våran städdag, söndagen den 17e Maj. Samling parkeringen (Stugägarnas). Då vi är utomhus och alla vet att, vi skall hålla avstånd tänker vi genomföra denna städdag!